قیمت روز زعفران در بازار امروز

قیمت روز زعفران در بازار قائنات به شرح زیر می باشد. قیمت زعفران ( قیمت هر مثقال زعفران ، هر گرم و هر کیلو) همه روزه توسط کارشناس فروش کافه زعفران به روزرسانی می شود.

آخرین به روز رسانی: 29 / 11 / 1397
نوع زعفران هر کیلو هر گرم هر مثقال نسبت به دیروز سال گذشته
زعفران دسته
0 0 0 تومان نمودار تغییرات
پوشال
8,000,000 8,000 37,600 تومان نمودار تغییرات
ممتاز
0 0 0 تومان نمودار تغییرات
نگین
0 0 0 تومان نمودار تغییرات
نگین سوپر صادراتی
0 0 0 تومان نمودار تغییرات