قیمت روز زعفران در بازار امروز

قیمت روز زعفران در بازار قائنات به شرح زیر می باشد. قیمت زعفران ( قیمت هر مثقال زعفران ، هر گرم و هر کیلو) همه روزه توسط کارشناس فروش کافه زعفران به روزرسانی می شود.

آخرین به روز رسانی: 9 / 2 / 1399
نوع زعفران هر کیلو هر گرم هر مثقال نسبت به دیروز سال گذشته
زعفران دسته
7,000,000 7,000 32,900 تومان نمودار تغییرات
پوشال
7,850,000 7,850 36,895 تومان نمودار تغییرات
ممتاز
8,000,000 8,000 37,600 تومان نمودار تغییرات
نگین
10,500,000 10,500 49,350 تومان نمودار تغییرات
نگین سوپر صادراتی
11,850,000 11,850 55,695 تومان نمودار تغییرات