قیمت روز زعفران در بازار امروز

قیمت روز زعفران در بازار قائنات به شرح زیر می باشد. قیمت زعفران ( قیمت هر مثقال زعفران ، هر گرم و هر کیلو) همه روزه توسط کارشناس فروش کافه زعفران به روزرسانی می شود.

آخرین به روز رسانی: 26 / 11 / 1398
نوع زعفران هر کیلو هر گرم هر مثقال نسبت به دیروز سال گذشته
زعفران دسته
6,600,000 6,600 31,020 تومان نمودار تغییرات
پوشال
7,600,000 7,600 35,720 تومان نمودار تغییرات
ممتاز
8,000,000 8,000 37,600 تومان نمودار تغییرات
نگین
9,500,000 9,500 44,650 تومان نمودار تغییرات
نگین سوپر صادراتی
10,900,000 10,900 51,230 تومان نمودار تغییرات