قیمت روز زعفران در بازار امروز

قیمت روز زعفران در بازار قائنات به شرح زیر می باشد. قیمت زعفران ( قیمت هر مثقال زعفران ، هر گرم و هر کیلو) همه روزه توسط کارشناس فروش کافه زعفران به روزرسانی می شود.

آخرین به روز رسانی: 18 / 1 / 1400
نوع زعفران هر کیلو هر گرم هر مثقال نسبت به دیروز سال گذشته
زعفران دسته
7,600,000 7,600 35,720 تومان نمودار تغییرات
پوشال
9,000,000 9,000 42,300 تومان نمودار تغییرات
ممتاز
9,800,000 9,800 46,060 تومان نمودار تغییرات
نگین
12,000,000 12,000 56,400 تومان نمودار تغییرات
نگین سوپر صادراتی
15,000,000 15,000 70,500 تومان نمودار تغییرات