قیمت روز زعفران در بازار امروز

قیمت روز زعفران در بازار قائنات به شرح زیر می باشد. قیمت زعفران ( قیمت هر مثقال زعفران ، هر گرم و هر کیلو) همه روزه توسط کارشناس فروش کافه زعفران به روزرسانی می شود.

آخرین به روز رسانی: 10 / 9 / 1400
نوع زعفران هر کیلو هر گرم هر مثقال نسبت به دیروز سال گذشته
زعفران دسته
28,000,000 28,000 131,600 تومان نمودار تغییرات
پوشال
31,500,000 31,500 148,050 تومان نمودار تغییرات
ممتاز
31,000,000 31,000 145,700 تومان نمودار تغییرات
نگین
36,500,000 36,500 171,550 تومان نمودار تغییرات
نگین سوپر صادراتی
39,000,000 39,000 183,300 تومان نمودار تغییرات