شیرین قاتوق زعفرانی ، طرز تهیه شیرین قاتوق با زعفران

شرین قاتوق زعفرانی _ غذای مخصوص گیلانی ها...