قیمت روز زعفران در بازار امروز

قیمت روز زعفران در بازار قائنات به شرح زیر می باشد. قیمت زعفران ( قیمت هر مثقال زعفران ، هر گرم و هر کیلو) همه روزه توسط کارشناس فروش کافه زعفران به روزرسانی می شود.

آخرین به روز رسانی: 3 / 7 / 1397
نوع زعفران هر کیلو هر گرم هر مثقال نسبت به دیروز سال گذشته
زعفران دسته
6,900,000 6,900 32,430 تومان نمودار تغییرات
پوشال
9,100,000 9,100 42,770 تومان نمودار تغییرات
ممتاز
9,600,000 9,600 45,120 تومان نمودار تغییرات
نگین
12,000,000 12,000 56,400 تومان نمودار تغییرات
نگین سوپر صادراتی
14,500,000 14,500 68,150 تومان نمودار تغییرات