مطالب سایت

نقشه سیاه دنیا برای طلای سرخ ایران

نایب رئیس شورای ملی زعفران، قاچاق پیاز این محصول به افغانستان را مساله‌ای بسیار نگران کننده خواند و گفت: کشورهای…

بی‌ثباتی قیمت زعفران مانع برندسازی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران مشهد گفت: نداشتن ثبات قیمت در بازار زعفران و نوسانات شدید آن مانعی برای شکل گرفتن…

طرح ملی زعفران در لایحه سال ۹۵ قرار می گیرد

جواد هروی نماینده قائنات و زیر کوه  در خصوص عملیاتی شدن طرح ملی زعفران، گفت: این طرح برنامه ریزی شده…